Cindy Dobbeleir Psychotherapeute

Wie ben ik


Ik ben Cindy Dobbeleir (°1976) en sinds ik in 2000 afstudeerde als bachelor Orthopedagogie, werk ik met kinderen, jongeren en volwassenen. Mensen begeleiden, ondersteunen en helpen groeien in de verschillende, soms moeilijke, fases van hun leven is steeds het doel geweest.


Ik volgde aanvullend ook de therapieopleiding Interactionele Vormgeving (IV) aan de Educatieve Academie om hierin mijn kennis en vaardigheden te verruimen. Het opstarten van een eigen praktijk voor psychotherapie was hierna een logische stap.

Ik ben lid van de beroepsorganisatie, VVTIV, Vlaamse Vereniging voor therapeuten in de Interactionele Vormgeving.

Ik ben lid van Konnektit, netwerk voor hulpverleners, doorverwijzers en cliënten.

Ik ben houder van het European Certificate of Psychotherapy (het ECP is in het leven geroepen om een ​​alomvattende Europese standaard voor het beroep van psychotherapie te creëren. Het zorgt voor gelijke onderwijs- en opleidingsnormen in heel Europa.)

Dit verzekert jou ervan dat ik zorg draag voor mijn permanente opleiding enerzijds, en dat ik me houd aan de betreffende deontologische codes anderzijds.